Reklamace

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY - UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY
 
Adresa pro zasílání reklamací:
distribo s.r.o. - Bombička.cz
Piletická 486/19
503 41  Hradec Králové
 
V případě zájmu o bezplatný svoz zboží do reklamace na náklady e-shopu nás, prosím, kontaktujte e-mailem nebo telefonicky pro domluvení podrobností.
 
Odstoupení od smlouvy - formulář ke stažení   file_pdf 150x190 
 
Záruční doba a záruční list
1.   Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
2.   Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
3.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na stránkách www.bombicka.cz je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).
 
Reklamace
1.   V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte v záruční době právo na reklamaci zboží.
 
Postup reklamace
1.   Pokud si přejete reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.bombicka.cz, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@bombicka.cz nebo na tel. +420 722 658 651. Do dvou pracovních dnů budete informování o způsobu vyřízení reklamace.
2.   Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
3.   Prodejce zajišťuje bezplatný svoz zboží do reklamace po dohodě se zákazníkem.
 
Vyřízení reklamace
1.   Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky nebo e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazníkovi reklamované zboží zasláno na náklady prodávajícího.
2.   Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.